Netwerk vergroten

We constateren dat mensen met schulden en/of zij die leven in de armoede vaak hun netwerk zien verschralen. Ze hebben nog een kleine kring van mensen op wie ze een beroep kunnen doen. Tegelijk weten we dat het hebben van een netwerk de kwaliteit van leven aanzienlijk bevordert. 

De werkgroep Netwerk vergroten zoekt naar oplossingen op de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen we mensen die vrij geïsoleerd en eenzaam leven ondersteunen in het vergroten van hun netwerk?
  2. Kunnen we 'ervaringsdeskundigen' inzetten om anderen te 'leren' hoe zij hun netwerk kunnen opbouwen?

Mensen die vrij geïsoleerd en eenzaam leven ondersteunen

We starten twee projecten:

Project Aldoende leren

Samen met ervaringsdeskundigen willen we een groep van 6 tot 8 mensen bijstaan in het leren opbouwen van hun netwerk. In dit leren zetten ze op geheel eigen wijze en tempo stappen. We ontdekken samen wat werkt en wat niet.

Wanneer er stappen gezet zijn, kunnen zij weer als ervaringsdeskundige andere mensen bijstaan in hun proces van netwerkvergoten.

In juli 2020 starten we met de eerste groep.

Project Aansluiten bij bestaande initiatieven

In elke wijk pakken mensen vraagstukken op die leven in de buurt. Sommige initiatieven dragen bij aan het opbouwen van een netwerk, zoals de Minimalistische Eettafel. We gaan op zoek naar dergelijke initiatieven en bieden onze hulp aan, zoals handen, kennis en materialen.

Wanneer u initiatieven kent of onze hulp kunt gebruiken, laat het ons weten via onze mail: moedige.dialoog.groningen@gmail.com