Opgroeien in armoede

Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig tot geen geld kunnen vaak niet meedoen met leeftijdsgenoten. Anderen vieren hun verjaardag, gamen op de nieuwste X-box, gaan naar concerten, terwijl zij niet meedoen. Om nuttige sociale vaardigheden en ervaringen op te doen en je eigen kwaliteiten en talenten te ontwikkelen, willen we graag dat alle kinderen op een normale manier kunnen opgroeien. 

De werkgroep Opgroeien in Armoede zoekt naar oplossingen op de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen we een omgeving creëren waarin alle kinderen kunnen meedoen?

Op 24 september 2020 was het Trefpunt van Moedige Dialoog Groningen. Op elk thema van Moedige Dialoog heeft een groep gesproken over de huidige hulpverlening, de knelpunten en de samenwerking van de hulpverlenende partijen. Het gesprek resulteerde in een opdracht aan de werkgroep. 

De opdracht 

  1. betrek altijd (blijvend) de doelgroep bij initiatieven - ouders en kinderen (voorbeeld Marja Wittenbos)
  2. ontwikkel een brede danktank
  3. volg het initiatief: Overleefhuis
  4. stimuleer eigen verantwoordelijkheid
  5. verzamel voorbeeld van wat wel kan - best practices

 

Denk na hoe de handreikingen die zijn gemaakt ook gebruikt worden!We hebben twee projecten opgestart:

Project Kinderfestival

Op 26 juni 2021 (onder voorbehoud) vindt het Kinderfestival Haren plaats. Een prachtig initiatief van onze netwerkleden om kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. 

 

Voor meer informatie, de exacte datum en aanmelden zie de website van Kinderfestival Haren

Project Informele zorg

We gaan in 2021 een bijeenkomst organiseren met (alle) vrijwilligersorganisaties die achter de voordeur komen van gezinnen die leven met weinig geld. De vrijwilliger bouwt een vertrouwensband op en kan vanuit die relatie informele zorg bieden. Hoe we deze informele zorg kunnen ondersteunen en versterken, willen we graag samen met vrijwilligersorganisaties en ervaringsdeskundigen verkennen.

 

Mocht je belangstelling hebben, laat het ons weten!