Schuldhulpverlening

De vele schuldhulpinstanties en initiatieven voor armoede verlichting zijn voor mensen die hulp zoeken niet altijd goed te vinden. Ook werken de verschillende instanties en stichtingen niet altijd goed samen. Door het opzetten van een slimmer hulpproces, georganiseerd om de hulpvrager heen, kan de hulpverlening aan kwaliteit winnen.  

De werkgroep Schuldhulpverlening zoekt naar oplossingen op de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen we de hulp die er voor iemand is beter toegankelijk maken en zo inrichten dat de kwaliteit van hulpverlening sterk verbeterd?

Op 24 september 2020 was het Trefpunt van Moedige Dialoog Groningen. Op elk thema van Moedige Dialoog heeft een groep gesproken over de huidige hulpverlening, de knelpunten en de samenwerking van de hulpverlenende partijen. Het gesprek resulteerde in een opdracht aan de werkgroep. 

De opdracht

  1. neem meer initiatief naar private partijen, werkgevers, huisartsen, ggz
  2. inventariseer wie allemaal in het speelveld zitten en breng ze bij elkaar
  3. ga door met 10-punten plan en zweeds model
  4. ga door met de goede samenwerking die er al is
  5. maak bij de uitwerking van de opdrachten gebruik van ervaringsdeskundigen

Let op: de overheid is een grote boosdoener en maak hen bewust van hun acties.