Schuldhulpverlening

De vele schuldhulpinstanties en initiatieven voor armoede verlichting zijn voor mensen die hulp zoeken niet altijd goed te vinden. Ook werken de verschillende instanties en stichtingen niet altijd goed samen. Door het opzetten van een slimmer hulpproces, georganiseerd om de hulpvrager heen, kan de hulpverlening aan kwaliteit winnen.  

De werkgroep Schuldhulpverlening zoekt naar oplossingen op de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen we de hulp die er voor iemand is beter toegankelijk maken en zo inrichten dat de kwaliteit van hulpverlening sterk verbeterd?