Werkende armen

We weten dat veel mensen met schulden een betaalde baan hebben. Om allerlei redenen worden medewerkers met loonbeslag nog weinig geholpen door hun werkgever. Zij kunnen al in een vroegstadium de signalen herkennen en de medewerker hulp aanbieden, waardoor zij weer snel financieel fit zijn. 

De werkgroep Werkende armen zoekt naar oplossingen op de volgende vragen:

 1. Hoe kunnen leidinggevenden al in een vroegstadium financiële zorgen bij hun medewerkers signaleren, een goed gesprek hierover aangaan en hen adequaat doorverwijzen?
 2. Hoe kunnen we zzp'ers en kleine ondernemers steunen nu hun omzet door de Corona maatregelen is teruggelopen? 

Op 24 september 2020 was het Trefpunt van Moedige Dialoog Groningen. Op elk thema van Moedige Dialoog heeft een groep gesproken over de huidige hulpverlening, de knelpunten en de samenwerking van de hulpverlenende partijen. Het gesprek resulteerde in een opdracht aan de werkgroep. 

De opdracht

Start een campagne voor werkende armen (werknemers, zzp’ers en ondernemers) waarin het thema bespreekbaar wordt en het taboe verdwijnt.

         “het is okee om ….”

Stel een laagdrempelige financieel juridische ‘huisarts’ in.

 • een eerstelijnshulp voor mensen die tussen wal en schip raken
 • niet gelinkt aan de gemeente
 • waar je doorverwezen wordt naar specialistische hulp  

Belendende netwerken benutten

 • “oploopjes” over andere onderwerpenSteun aan leidinggevenden bij vroegsignalering

De werkgroep heeft het volgende te bieden:

Leidinggevenden en managers die openstaan om medewerkers en/of klanten te ondersteunen bij hun financieel situatie bieden we verschillende interventies:

 • advies gesprek over doelstellingen, beleid en werkafspraken
 • formuleren van beleid
 • formuleren van procedures
 • werken met budgetcoach
 • trainingen en workshops in bewustwording en gesprekstechnieken

Voor meer informatie kijk op onze website Financiele Werkgeversdesk of bel naar Monica Helbig 06 - 38 90 07 29

Voor het goed doorverwijzen van een medewerker naar de juiste hulpinstantie maken we gebruik van de Nederlandse Schuldhulproute. Elk bedrijf kan hiervan lid worden en zijn medewerkers in een vertrouwde omgeving hulp bieden. De route begint met het anoniem invullen van een vragenlijst waarna de medewerker naar de juiste hulpinstantie in zijn eigen woonwijk wordt geleid.

Voor meer informatie ga naar Nederlandse Schuldhulproute. We nemen graag de mogelijkheden met u door voor een eigen digitaalpakket.

Voor het invullen van de vragenlijst ga naar Geldfit

Steun aan zzp'ers en kleine ondernemers

We bieden de volgende steun:

Volg ons de komende weken goed, want we openen in maart 2021 een loket voor zzp'ers en kleine ondernemers die hulp kunnen gebruiken. Het loket heet Perron ZZP.

Nu al meer weten? Bel 06 - 54 25 10 70