Moedige Dialoog Groningen

Even voorstellen

We zijn Moedige Dialoog Groningen. Sinds begin 2019 een zelfstandige stichting verbonden aan het landelijk netwerk van Moedige Dialoog. We geloven dat armoede niet hoeft te bestaan en dat het op zijn minst eenvoudiger en overzichtelijker moet kunnen voor mensen met schulden. We zijn een publiek-privaat netwerk voor financiële zelfredzaamheid en willen de gevolgen van schuldproblemen en armoede verzachten.

Enkele jaren geleden is Sociaal Werk Nederland gestart met het project Moedige Mensen. Met als doel om de armoede in 15 regio’s aan te pakken door krachtige lokale samenwerking te organiseren tussen het bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, gemeenten en sociaal werk.  We hebben dit hier in Groningen opgepakt met een aantal partijen die een rol spelen in het armoede- en schulden-vraagstuk, waaronder een aantal bedrijven. Met ondersteuning van CMO STAMM zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten georganiseerd en projecten gestart op het gebied van armoede en schulden.

Waar staan we voor?

De ambitie van Stichting Moedige Dialoog Groningen is om samen met alle partijen en ervaringsdeskundigen:

  • de verleiding weg te nemen om schulden te maken;
  • de financiële redzaamheid te bevorderen;
  • schuldenproblemen sneller te signaleren;
  • de schuldhulpverlening efficiënter te maken.

 

Concrete verbeteringen

Om concreet verbinding te hebben met de praktijk en daadwerkelijk verbeteringen te realiseren, hebben we vijf werkgroepen gevormd:

  1. opgroeien in armoede
  2. netwerk vergroten
  3. werkende armen
  4. schuldhulpverlening en wet- en regelgeving
  5. basisinkomen

De werkgroepen organiseren dialoogbijeenkomsten waarin gezamenlijk gezocht wordt naar innovatieve oplossingen van gesignaleerde problemen.

 

Hoe werken we?

De werkwijze van Moedige Dialoog Groningen is om in dialoog met relevante partijen uit het netwerk en ervaringsdeskundigen het thema te verkennen en gezamenlijk te zoeken naar innovatieve oplossingen. De stichting heeft dus een sterke aanjaagrol om iedereen bewust te maken van wat er nu echt aan de hand is in het armoede- en schuldenvraagstuk. Vanuit een gezamenlijke innovatie-gedachte zoeken de partijen naar oplossingen en verbeteringen van het vraagstuk. Deze oplossingen en verbeteringen gaan de deelnemende partijen vervolgens inbedden in de eigen organisatie. De opgedane kennis en ervaring wordt als best practice gedeeld met het netwerk.

 

Het bestuur van Stichting Moedige Dialoog Groningen

Het bestuur bestaat uit vijf mensen: Peter Elmont (voorzitter), Evert Janse (penningmeester), Lineke Smit (secretaris), Miriam Feddema (algemeen bestuurslid) en Marc Verschuren (algemeen bestuurslid).

Thomas de Boer is projectcoördinator.

 

Onze subsidieverleners